Bộ lọc

Kỹ năng nghề nghiệp

VitanEdu

Khóa học Hướng dẫn quay video cơ bản

Miễn phí

+ 22 người đã học

VitanEdu

Khóa học Cẩm nang chụp ảnh

Miễn phí

+ 7 người đã học

VitanEdu

Khóa học Biên tập và Dựng phim

Miễn phí

+ 1 người đã học

Kỹ năng đọc và viết

VitanEdu

Khóa học Kỹ năng đọc sách hiệu quả

Miễn phí

+ 38 người đã học

VitanEdu

Khóa học Cẩm nang đọc sách

Miễn phí

+ 26 người đã học

Kỹ năng sử dụng kỹ thuật số

VitanEdu

Khóa học kỹ năng Quản trị dự án

Miễn phí

+ 6 người đã học

VitanEdu

Khóa học Quản lý dự án cơ bản (PMB)

Miễn phí

+ 19 người đã học

VitanEdu

Khóa học Quản trị dự án

Miễn phí

+ 11 người đã học

VitanEdu

Khóa học kỹ năng sử dụng Excel cơ bản

Miễn phí

+ 8 người đã học