Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Xây dựng mô hình F&B thành công

Thông tin đối tác nội dung

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 0: Dẫn nhập

Bài 1: Tại sao nên kinh doanh F&B?

Nội dung khóa học

Phần 1: Nội dung bài học

14 bài học

Bài 0: Dẫn nhập

Bài 1: Tại sao nên kinh doanh F&B?

Bài 2: Những mô hình F&B

Bài 3: Bạn nên lựa chọn mô hình nào?

Bài 4: USP

Bài 5: Nguyên tắc LIM

Bài 6: Nguyên tắc 3 P

Bài 7: Xây dựng menu

Bài 8: Xây dựng bài toán Marketing

Bài 9: Tìm kiếm nhân sự, xây dựng đội ngũ trong kinh doanh F&B

Bài 10: Kiểm soát chất lượng

Bài 11: Những điều cần tránh trong kinh doanh F&B

Bài 12: Công cụ Nhượng quyền

Bài 13: Nguyên lý PHIM

Phần 2: Bài tập cuối khóa

3 bài học

Trắc nghiệm cuối khóa

Đánh giá và góp ý cho khóa học

Khóa học liên quan

VitanEdu