Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Ứng dụng tư duy marketing trong truyền thông tuyển dụng

Thông tin đối tác nội dung

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 1: Giới thiệu

Bài 2: 3 cách thu hút hồ sơ

Nội dung khóa học

Phần 1: Truyền thông tuyển dụng cơ bản

5 bài học

Bài 1: Giới thiệu

Bài 2: 3 cách thu hút hồ sơ

Bài 3: Tạo nguồn tuyển dụng là gì?

Bài 4: Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Bài 5: Các phương pháp truyền thông tuyển dụng cơ bản

Phần 2: Ứng dụng tư duy Marketing trong truyền thông tuyển dụng

15 bài học

Bài 6: Tư duy Marketing là gì

Bài 7: Phân tích nhu cầu của ứng viên

Bài 8: Người có tư duy Marketing viết tin tuyển dụng như thế nào?

Bài 9: Các kênh truyền thông tuyển dụng trên Facebook

Bài 10: Nguyên tắc viết content truyền thông tuyển dụng trên facebook

Bài 11: Công thức AIDA để viết tin tuyển dụng

Bài 12: Viết tiêu đề và hình ảnh trong content truyền thông tuyển dụng

Bài 13: Chạy quảng cáo Facebook trong tuyển dụng

Bài 14: Xu hướng mới trong truyền thông tuyển dụng

Bài 15: Phương pháp Tạo nguồn trong tuyển dụng

Bài 16: Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng như thế nào?

Trắc nghiệm cuối khóa

Tiểu luận cuối khóa

Đánh giá góp ý khóa học

Các khóa học liên quan

VitanEdu