Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Trở thành cao thủ Telesales

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bai 0: Bài mở đầu

Bài 1: Thách thức, cơ hội, phẩm chất của một nhân viên Telesale (Phần 1)

Nội dung khóa học

Phần 1. Cơ hội và thách thức nghề Telesale

3 bài học

Bai 0: Bài mở đầu

Bài 1: Thách thức, cơ hội, phẩm chất của một nhân viên Telesale (Phần 1)

Bài 2: Thách thức, cơ hội, phẩm chất của một nhân viên Telesale (Phần 2)

Phần 2. Tiếp cận khách hàng

2 bài học

Bài 3: Quy trình thực hiện 1 cuộc gọi Telesale (Phần 1)

Bài 4: Quy trình thực hiện 1 cuộc gọi Telesale (Phần 2)

Phần 3 Tạo ấn tượng với khách hàng

2 bài học

Bài 5: Kỹ năng tạo ấn tượng với khách hàng (Phần 1)

Bài 6: Kỹ năng tạo ấn tượng với khách hàng (Phần 2)

Phần 4 Phương pháp làm chủ cuộc gọi

3 bài học

Bài 7: Kỹ năng lắng nghe

Bài 8: Kỹ năng khai thác thông tin (Phần 1)

Bài 9: Kỹ năng khai thác thông tin (Phần 2)

Phần 5 Tâm lý khách hàng

2 bài học

Bài 10: Tâm lý khách hàng

Bài 11: Bí kíp chốt sale

Phần 6 Các dạng cuộc gọi

4 bài học

Bài 12: Các dạng cuộc gọi Telesale

Bài 13: Thực hành - Cuộc gọi mời sự kiện

Bài 14: Thực hành - Cuộc gọi giới thiệu sản phẩm

Bài 15: Thực hành - Cuộc gọi thuyết phục

Phần 7 Xử lý từ chối của khách hàng

3 bài học

Bài 16: Xử lý từ chối của khách hàng

Bài 17: Thực hành - Xử lý từ chối của khách hàng (Phần 1)

Bài 18: Thực hành - Xử lý từ chối của khách hàng (Phần 2)

Phần 8 Các lỗi thường gặp

2 bài học

Bài 19: Một số lỗi thường gặp của Telesale (Phần 1)

Bài 20: Một số lỗi thường gặp của Telesale (Phần 2)

Phần 9 Tổng kết

5 bài học

Bài 21: Tổng kết khóa học

Trắc nghiệm cuối khóa

Tiểu luận tốt nghiệp

Đánh giá và góp ý khóa học

Các khóa học liên quan

VitanEdu