Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Trở thành bậc thầy báo cáo với Excel

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

1 bài học

Bài 1: Giới thiệu giảng viên và khóa học

Nội dung khóa học

Chương 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

3 bài học

Bài 1: Giới thiệu giảng viên và khóa học

Bài 2: 2 chú ý trước khi trở thành 1 chuyên gia báo cáo Excel

Tài liệu khoá học

Chương 2: CÁC KĨ NĂNG VI DIỆU CƠ BẢN BAN ĐẦU CẦN NẮM CHẮC

8 bài học

Bài 3: Khám phá sâu về chức năng Quick Access Toolbar của Excel

Bài 4: Cách tạo Menu lệnh, ngăn lệnh, nhóm lệnh theo Style của riêng mình

Bài 5: Khóa dữ liệu, bảo vệ bảng tính, chức năng đặt mật khẩu trong Excel

Bài 6: Tham chiếu tương đối, tuyệt đối trong Excel

Bài 7: Định dạng dữ liệu bằng Conditional Formatting

Bài 8: Chức năng Data Validation và ứng dụng

Bài 9: Chức năng Data Validation vi diệu nâng cao

Bài 10: Chức năng Name Manager và ứng dụng

Chương 3: THÀNH THẠO CÁC MỐI LIÊN HỆ THẦN KÌ CỦA CÁC HÀM TRONG EXCEL

6 bài học

Bài 11: Kỹ thuật kết hợp giữa hàm Vlookup với Data Validation

Bài 12: Kỹ thuật kết hợp giữa hàm Index và Match

Bài 13: Kỹ thuật kết hợp giữa hàm Vlookup & Match với Data Validation

Bài 14: Kỹ thuật kết hợp giữa hàm Offset và hàm Match

Bài 15: Kỹ thuật kết hợp giữa hàm Vlookup và Option Button

Bài 16: Kỹ thuật kết hợp giữa hàm Index & Match với Option Button

Chương 4: CÁCH TẠO BÁO CÁO CHUYÊN NGHIỆP VỚI PIVOT TABLE

3 bài học

Bài 17: Tạo báo cáo siêu nhanh với Pivot Table của Excel

Bài 18: Cách thay đổi dữ liệu và làm mới báo cáo, thay đổi giao diện Pivot Table

Bài 19: Cách hiển thị kết quả trong Pivot Table, cách tạo 1 Pivot Chart

Chương 5: TẠO BÁO CÁO VI DIỆU THÔNG QUA SỬ DỤNG CHECK BOX CỦA EXCEL

3 bài học

Bài 20: Sử dụng Check Box điều khiển dữ liệu biểu đồ của báo cáo

Bài 21: Tạo ra Check Box, trích xuất và liên kết dữ liệu với Check Box

Bài 22: Dùng Conditional Formatting định dạng vùng chứa Check Box, hoàn thiện biểu đồ

Chương 6: TẠO BÁO CÁO VI DIỆU VỚI SỰ KẾT HỢP CỦA INDEX & MATCH

3 bài học

Bài 23: Index & Match trong trình bày báo cáo thú vị đến thế nào

Bài 24: Kết hợp Index & Match để tạo ra các dữ liệu tùy chọn theo điều kiện

Bài 25: Vẽ biểu đồ trên cơ sở hàm Index & Match và hoàn thành báo cáo

Chương 7: TẠO BÁO CÁO VI DIỆU THÔNG QUA OPTION BUTTON, INDEX & MATCH

2 bài học

Bài 26: Sử dụng Option Button kết hợp với Index & Match để điều khiển báo cáo

Bài 27: Tạo ra các Option Button và tạo liên kết với Index và Match

Chương 8: TẠO BÁO CÁO VI DIỆU THÔNG QUA SỬ DỤNG OFFSET VÀ NAME MANAGER

3 bài học

Bài 28: Biểu đồ tự động cập nhật với Offset và Name động

Bài 29: Tạo ra các Name động sử dụng hàm Offset và CountA

Bài 30: Liên kết biểu đồ với Name động và hoàn thành báo cáo

Chương 9: CÁCH TẠO BÁO CÁO SIÊU VI DIỆU VỚI CHỨC NĂNG SCROLL BAR CONTROL

4 bài học

Bài 31: Sử dụng Scroll Bar Control điều khiển báo cáo vi diệu đến thế nào.

Bài 32: Tạo ra Scroll Bar, sử dụng Scroll Bar trích xuất dữ liệu từ 1 mảng dữ liệu

Bài 33: Liên kết Scroll Bar với biểu đồ, điều khiển báo cáo bằng Scroll Bar

Bài 34: Cách làm nổi bật 1 cột biểu đồ bất kì khi Scroll Bar trỏ tới, hoàn thành báo cáo

Chương 10: TẠO ỨNG DỤNG CHẤM CÔNG NHÂN VIÊN TRÊN EXCEL

3 bài học

Bài 35: Ứng dụng chấm công cho nhân viên và các kỹ thuật Excel

Bài 36: Dùng Conditional Formatting của Excel định dạng các loại hình ngày nghỉ

Bài 37: Kết hợp hàm Countif và hàm Offset tạo ra vùng tra cứu nhanh ngày công

Chương 11: TẠO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRÊN EXCEL

2 bài học

Bài 38: Tính năng và ưu việt của ứng dụng quản lý chi phí trên Excel

Bài 39: Tạo ứng dụng quản lý chi phí sản xuất chuyên nghiệp, đẹp mắt và không hề khó

Chương 12: TẠO ỨNG DỤNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ THEO DÕI HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TRÊN EXCEL

2 bài học

Bài 40: Tính năng, ưu việt của ứng dụng này trên Excel

Bài 41: Tạo ứng dụng thông qua việc định dạng dữ liệu theo điều kiện nâng cao thật dễ

Chương 13: TẠO ỨNG DỤNG THEO DÕI DIỄN BIẾN CỦA CHUỖI CÔNG VIỆC

2 bài học

Bài 42: Tính năng, ưu việt của ứng dụng này trên Excel

Bài 43: Tạo ứng dụng theo dõi diễn biến công việc vi diệu, hiệu quả

Chương 14: TẠO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU VỚI NAME MANAGER VÀ OPTION BUTTON

3 bài học

Bài 44: Name Manager và Option Button quản lý dữ liệu với vi diệu đến thế nào

Bài 45: Cách vẽ và trang trí nhanh 1 số biểu đồ sao cho bắt mắt

Bài 46: Tạo ứng dụng nhờ liên kết tuyệt vời của Name Manager và Option Button

Chương 15: TẠO ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

4 bài học

Bài 47: Tính năng và ưu việt của ứng dụng này trên Excel

Bài 48: Tạo Check Box và thiết lập thuộc tính cho Check Box

Bài 49: Sử dụng ChecBox trích xuất dữ liệu và Conditional Formatting định dạng dữ liệu

Bài 50: Sử dụng IF, IFAND, IFERROR để xếp loại nhân viên và hoàn thành ứng dụng

TỔNG KẾT

2 bài học

Đánh giá khóa học

Khóa học liên quan

VitanEdu