Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Tổng quan và chiến lược chinh phục IELTS 7.5

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 1: Kì thi IELTS và cấu trúc bài thi IELTS

Bài 2: Cấu trúc phần thi Nghe và chiến lược cho phần thi Nghe

Nội dung khóa học

Phần I: TỔNG QUAN VỀ KÌ THI IELTS

6 bài học

Bài 1: Kì thi IELTS và cấu trúc bài thi IELTS

Bài 2: Cấu trúc phần thi Nghe và chiến lược cho phần thi Nghe

Bài 3: Cấu trúc phần thi Đọc và chiến lược cho phần thi Đọc

Bài 4: Cấu trúc phần thi Viết và chiến lược cho phần thi Viết (phần 1)

Bài 5: Cấu trúc phần thi Viết và chiến lược cho phần thi Viết (phần 2)

Bài 6: Cấu trúc phần thi Nói và chiến lược cho phần thi Nói

VitanEdu