Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Tổng Quan Trade Marketing

Thông tin đối tác nội dung

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 1: Tổng quan về Trade Marketing.

Bài 2: 3 Nguyên tắc trong Trade Marketing

Nội dung khóa học

Phần 1: Nội dung bài học

4 bài học

Bài 1: Tổng quan về Trade Marketing.

Bài 2: 3 Nguyên tắc trong Trade Marketing

Bài 3: Shopper và customer insights.

Bài 4: Ease of shop –giúp người tiêu dùng mua hàng hóa dễ dàng hơn

Phần 2:Tổng kết

4 bài học

Trắc nghiệm cuối khóa

Tiểu luận cuối khóa

Đánh giá, góp ý khóa học

Khóa học liên quan

VitanEdu