Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Thiền và quản trị cảm xúc cho người hiện đại

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 0: Giới thiệu

Bài 1: Tại sao chúng ta cần thực hành thiền?

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

4 bài học

Bài 0: Giới thiệu

Bài 1: Tại sao chúng ta cần thực hành thiền?

Bài 2: Bí mật thiền ứng dụng

Bài 3: Cơ chế hoạt động của tâm trí, cảm xúc và tinh thần

Phần 2: Nhập môn thiền

6 bài học

Bài 4: Hướng dẫn thực hành thiền tại nhà

Bài 5: Sức khỏe của người thiền

Bài 6: Chuẩn bị trước khi vào Thiền

Bài 7: Chế độ ăn tốt nhất cho người hành thiền

Bài 8: Xây dựng thái độ sống tích cực

Bài 9: Yêu thương và tha thứ

Phần 3: Thở thiền, kiểm soát cảm xúc và cơn giận

4 bài học

Bài 10: Hơi thở, cánh cửa tới sự tự do

Bài 11: Giúp con em kiểm soát cơn giận

Bài 12: Thở luân phiên

Bài 13: Kiểm soát cảm xúc và cơn giận

Phần 4: Thiền ứng dụng cho người hiện đại

10 bài học

Bài 14: Thiền ngồi

Bài 15: Thiền hành

Bài 16: Thiền điện thoại

Bài 17: Thiền buông thư

Bài 18: Thiền với âm "Ôm"

Bài 19: Thiền trong thức tỉnh

Bài 20: Clip thư giãn 30 phút

Bài 21: Tổng kết

Đánh giá và góp ý khóa học

Các khóa học liên quan

VitanEdu