Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Thành thạo Xuất nhập khẩu và Thông quan hàng hóa trong vòng 24h

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

2 bài học

Tài liệu tải về

Bài 0: Giới thiệu khóa học

PHẦN 2: TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ

2 bài học

Bài 1: Giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển

Bài 2: Giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường hàng không

PHẦN 3: TÌM HIỂU VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

4 bài học

Bài 3: Bảo hiểm và các loại rủi ro tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường biển

Bài 4: Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa XNK bằng đường biển

Bài 5: Hợp đồng bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm

Bài 6: Bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường hàng không

PHẦN 4: CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ GIAO HÀNG THEO INCOTERMS 2010

2 bài học

Bài 7: Giới thiệu chung về Incoterms 2010

Bài 8: Các điều kiện cơ sở giao hàng theo Incoterms 2010.

PHẦN 5: THANH TOÁN VÀ TÍN DỤNG QUỐC TẾ

3 bài học

Bài 9: Phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện ( TT - Telegraphic Transfer hoặc TTR - Telegraphic Transfer Remittances)

Bài 10: Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ D/A và D/P

Bài 11: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (L/C - Letter of Credit)

PHẦN 6: KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

2 bài học

Bài 12: Nội dung các điều khoản cần lưu ý trong Hợp đồng ngoại thương

Bài 13: Hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại quốc tế

PHẦN 7: CÁC LOẠI THUẾ THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

4 bài học

Bài 14: Thuế xuất nhập khẩu

Bài 15: Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Bài 16: Nộp thuế và cách điều chỉnh tiền thuế nộp sai

Bài 17: Hoàn thuế trong trường hợp nộp thừa

PHẦN 8: TÌM HIỆU VÀ THIẾT LẬP CÀI ĐẶT CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ HẢI QUẢN ĐIỆN TỬ

3 bài học

Bài 18: Tìm hiểu về hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS

Bài 19: Phần mềm hải quan điện tử ECUS5/VNACCS

Bài 20: Hướng dẫn cài đặt, đăng ký và cập nhật chữ ký số lên hệ thống VNACCS

PHẦN 9: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THỰC TẾ

6 bài học

Bài 21: Quy trình xuất khẩu hàng hóa và hướng dẫn lập chứng từ Xuất khẩu

Bài 22: Giới thiệu biểu thuế XNK Hướng dẫn tra cứu mã HS

Bài 23: Hướng dẫn đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu (Thực hành trên Phần mềm HQĐT ECUS5/VNACCS )

Bài 24: Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và hướng dẫn xin cấp C/O trực tiếp và C/O điện tử

Bài 25: Thủ tục hun trùng và cấp chứng thư khử trùng (Certificate of Fumigation)

Bài 26: Đăng ký kiểm dịch và lấy giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate)

PHẦN 10: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỰC TẾ

4 bài học

Bài 27: Đối tượng miễn thuế nhập khẩu hàng hóa đầu tư tạo TSCĐ và phương pháp lập hồ sơ đăng ký danh mục miễn thuế

Bài 28: Quy trình nhập khẩu hàng hóa và các bước thông quan, nhận hàng từ cảng về kho.

Bài 29: Điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi thuế suất đặc biệt và cách áp thuế ưu đãi tương ứng khi đăng ký tờ khai nhập khẩu

Bài 30: Hướng dẫn đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu (Thực hành trên Phần mềm HQĐT ECUS5/VNACCS)

PHẦN 11: TỔNG KẾT KHÓA HỌC

1 bài học

Bài 31: Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành

PHẦN 12: BÀI TẬP CUỐI KHÓA

4 bài học

Trắc nghiệm cuối khóa

Tiểu luận cuối khóa

Khóa học liên quan

Đánh giá góp ý khóa học

VitanEdu