Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Nghệ thuật ứng xử khéo léo nơi công sở

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

CHƯƠNG I: ỨNG XỬ ĐỂ HÒA HỢP

7 bài học

Bài 1: Dẫn nhập

Bài 2: Làm việc với người khác thiên hướng tính cách

Bài 3: Làm việc với đồng nghiệp khác giới

Bài 4: Ứng xử với các lứa tuổi khác nhau

Bài 5: Ứng xử theo chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp

Bài 6: Ứng xử theo trình tự cấp bậc

Trắc nghiệm chương I

Chương II: ỨNG XỬ ĐỂ PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ

9 bài học

Bài 7: Tham gia và rời khỏi một cuộc trò chuyện

Bài 8: Bắt đầu một mối quan hệ

Bài 9: Khắc sâu mối quan hệ

Bài 10: Xây dựng lòng tin

Bài 11: Sự thấu cảm

Bài 12: Lắng nghe những điều không được nói ra

Bài 13: Thấu hiểu đối phương qua 5 câu hỏi

Bài 14: Giải quyết bất đồng trong giao tiếp

Trắc nghiệm chương II

CHƯƠNG III

5 bài học

Bài 15: Tâng bốc bản thân cũng là một nghệ thuật!

Bài 16: 9 chiến lược thuyết phục

Bài 17: Giao tiếp phi ngôn ngữ

Bài 18: Tạo ấn tượng trong lần đầu gặp mặt

Bài tập chương III

CHƯƠNG IV

7 bài học

Bài 19: Đối mặt với sự bắt nạt

Bài 20: Đối mặt với sự công kích

Bài 21: Đối mặt với các “bà tám”

Bài 22: Đối mặt với sai sót của bản thân

Bài 23: Đối mặt với sự căng thẳng

Trắc nghiệm chương IV

Tiểu luận tốt nghiệp

VitanEdu