Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Kỹ năng giao tiếp nơi công sở

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phần 1: Cơ sở về giao tiếp

1 bài học

Bài 1: Cơ sở lý thuyết và các thành tố trong giao tiếp

Phần 2: Giao tiếp phi ngôn từ

9 bài học

Bài 2: Ánh mắt và Vùng nhìn

Bài 3: Nét mặt và Nụ cười

Bài 4: Tư thế tay và Bắt tay

Bài 5: Khoảng cách

Bài 6: Cử chỉ, điệu bộ

Bài 7: Bài tập thực hành ; Một số lời khuyên nên tránh

Bài 8: Bắt chước các cử chỉ

Bài 9: 8 điệu bộ nói dối thường gặp

Bài 10: 9 Bí quyết vàng tạo ấn tượng đầu tiên hiệu quả

Phần 3: Giao tiếp ngôn từ

6 bài học

Bài 11: 6 yêu cầu liên quan đên Ngôn từ

Bài 12: Bài tập thực hành Chuyển đổi câu

Bài 13: Quy tắc khi sử dụng ngôn từ & tạo cảm hứng giao tiếp

Bài 14: Điều chỉnh ngữ điệu, cách nói chuyện

Bài 15: Kỹ năng nghe và phản hồi- Quy tắc +1

Bài 16: Bài tập thực hành & Quy tắc -1

Phần 4: Giao tiếp nội bộ

1 bài học

Bài 17: Giao tiếp với cấp trên và đồng nghiệp

Phần 5: Các quy tắc khác

4 bài học

Bài 18: 6 quy tắc thuyết phục trong giao tiếp

Bài 19: Giao tiếp qua điện thoại- Nên & Không nên

Bài 20: Giao tiếp qua Email

Sách hay tặng học viên

Phần 6: Tổng kết

2 bài học

Tiểu luận tốt nghiệp

Trắc nghiệm cuối khóa

VitanEdu