Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Kiểm soát cảm xúc và cải thiện giấc ngủ ứng dụng Yoga và Thiền

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 1. Giới thiệu khóa học

Bài 2. Hiểu về Yoga - ngành khoa học cổ xưa về sức khỏe và tinh thần

Nội dung khóa học

Phần 1. Giới thiệu tổng quan

4 bài học

Bài 1. Giới thiệu khóa học

Bài 2. Hiểu về Yoga - ngành khoa học cổ xưa về sức khỏe và tinh thần

Bài 3. Phân biệt Yoga và thể dục thể chất

Bài 4. Trí tuệ cổ xưa - 5 nguyên tắc sống khỏe

Phần 2. Vận động cơ thể, giải phóng tinh thần

2 bài học

Bài 5. Bài tập mắt - cổ - vai

Bài 6. Chào mặt trời cho năng lượng tràn đầy

Phần 3. Hít thở đúng, bình ổn tâm trí

6 bài học

Bài 7. Hít thở đúng - cơ chế việc hít thở bình ổn tâm trí

Bài 8. Hướng dẫn hít thở đúng

Bài 9. Bài tập hít thở qua một bên mũi

Bài 10. Bài tập hít thở luân phiên 2 mũi (Phần 1)

Bài 11. Bài tập hít thở luân phiên 2 mũi (Phần 2) Anuloma Viloma

Bài 12. Bài tập thở cơ hoành thanh lọc Kapalapati

Phần 4. Phương pháp thư giãn đúng

7 bài học

Bài 13. Thư giãn đúng là gì?

Bài 14. Những thói quen thư giãn gây căng thẳng thần kinh

Bài 15. Các cách thư giãn (tư thế và phương pháp)

Bài 16. Nghiên cứu khoa học: Song não và giấc ngủ

Bài 17. Yoga Nidra: Kỹ thuật thư giãn sâu (Phần 1)

Bài 18. Yoga Nidra: Kỹ thuật thư giãn sâu (Phần 2)

Bài 19. Thiền cơ bản

Phần 5. Cách ăn uống, dinh dưỡng trong yoga

1 bài học

Bài 20. Dinh dưỡng và cách ăn uống

Phần 6. Tư duy tích cực và Thiền định

6 bài học

Bài 21. Tinh thần tác động tới cơ thể bạn như thế nào

Bài 22. Thiền nhập môn

Bài 23. Hạnh phúc đến từ bên trong và bạn chính là người làm chủ

Bài 24. Tổng kết

Đánh giá và góp ý khóa học

Các khóa học liên quan

VitanEdu