Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 9

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Căn bậc hai. Căn bậc ba

1 bài học

Biến đổi đồng nhất các biểu thức đại số

01:36:59

Hàm số bậc nhất

1 bài học

Ôn tập chương II

52:46

Đường tròn

1 bài học

Tiếp tuyến với đường tròn

01:06:24

Hàm số y = ax^2

4 bài học

Phương trình bậc hai một ẩn số (Tiết 1)

01:11:18

Phương trình bậc hai một ẩn số (Tiết 2)

44:45

Phương trình bậc hai một ẩn số (Tiết 3)

40:37

Hệ thức Vi - ét và ứng dụng

01:07:03

Góc với đường tròn

5 bài học

Góc nội tiếp

43:35

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

41:39

Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

49:13

Tứ giác nội tiếp (Tiết 1)

58:02

Tứ giác nội tiếp (Tiết 2)

41:50

VitanEdu

Khóa học liên quan