Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 9

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Căn bậc hai. Căn bậc ba

2 bài học

Ôn tập Chương (Tiết 1)

22:25

Ôn tập Chương (Tiết 2)

24:02

Hàm số bậc nhất

1 bài học

Ôn tập chương

23:49

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1 bài học

Ôn tập Chương

Một số hệ thức trong tam giác vuông

2 bài học

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

33:16

Ôn tập Chương

34:38

Đường tròn

1 bài học

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

31:59

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp)

1 bài học

Ôn tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

32:40

Hàm số y = ax^2

8 bài học

Hàm số y = ax^2 (a khác 0)

28:27

Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a khác 0) (Tiết 1)

23:50

Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a khác 0) (Tiết 2)

30:41

Công thức nghiệm thu gọn

33:34

Hệ thức Vi - ét và ứng dụng (Tiết 1)

33:34

Hệ thức Vi - ét và ứng dụng (Tiết 2)

30:55

Phương trình quy về phương trình bậc hai

37:03

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

29:49

Góc với đường tròn

12 bài học

Góc nội tiếp (Tiết 1)

23:36

Góc nội tiếp (Tiết 2)

26:19

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 1)

30:54

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 2)

26:03

Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn (Tiết 1)

29:17

Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn (Tiết 2)

28:13

Cung chứa góc

32:12

Tứ giác nội tiếp

30:07

Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

36:23

Độ dài đường tròn, cung tròn

27:49

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

29:02

Ôn tập Chương

27:48

VitanEdu

Khóa học liên quan