Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 8

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phương trình bậc nhất một ẩn

1 bài học

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

41:06

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

1 bài học

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

52:30

Tam giác đồng dạng

2 bài học

Tính chất đường phân giác của tam giác

39:08

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

42:39

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 7

Miễn phí

+ 671 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 8

Miễn phí

+ 667 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 8

Miễn phí

+ 634 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 7

Miễn phí

+ 629 người đã học