Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phân số

10 bài học

Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau (Tiết 1)

30:27

Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau (Tiết 2)

23:58

So sánh phân số. Hỗn số dương

32:46

Phép cộng và phép trừ phân số (Tiết 1)

28:50

Phép cộng và phép trừ phân số (Tiết 2)

27:52

Phép cộng và phép trừ phân số (Tiết 3)

29:20

Phép nhân và phép chia phân số (Tiết 1)

29:48

Phép nhân và phép chia phân số (Tiết 2)

25:36

Luyện tập chung (Tiết 1)

28:22

Luyện tập chung (Tiết 2)

28:36

Số thập phân

1 bài học

Số thập phân

30:50

Những hình học cơ bản

2 bài học

Góc

29:57

Số đo góc

29:19

Hoạt động thực hành trải nghiệm

1 bài học

Bài tập ôn tập cuối năm

30:19

VitanEdu