Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung khóa học

Tính chia hết trong tập hợp số tự nhiên

7 bài học

Dấu hiệu chia hết

33:27

Ước chung. Ước chung lớn nhất (Tiết 1)

24:35

Ước chung. Ước chung lớn nhất (Tiết 2)

27:56

Ước chung. Ước chung lớn nhất (Tiết 3)

29:19

Bội chung, bội chung nhỏ nhất (Tiết 1)

26:25

Bội chung, bội chung nhỏ nhất (Tiết 2)

20:33

Bội chung, bội chung nhỏ nhất (Tiết 3)

27:37

Một số hình phẳng trong thực tiễn

8 bài học

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều (Tiết 1)

20:40

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều (Tiết 2)

22:53

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân (Tiết 1)

26:49

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân (Tiết 2)

23:27

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân (Tiết 3)

26:02

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân (Tiết 4)

23:10

Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học (Tiết 1)

33:14

Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học (Tiết 2)

27:59

VitanEdu