Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phân số

13 bài học

Tính chất cơ bản của phân số (Tiết 1)

25:29

Tính chất cơ bản của phân số (Tiết 2)

28:22

Tính chất cơ bản của phân số (Tiết 3)

28:36

So sánh phân số

32:46

Phép cộng phân số - Tính chất cơ bản

28:50

Phép trừ phân số

27:52

Phép nhân phân số - Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

29:48

Phép chia phân số

25:36

Giá trị phân số của một số (Tiết 1)

30:50

Giá trị phân số của một số (Tiết 2)

29:43

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

30:50

Ôn tập chương (Tiết 1)

29:55

Ôn tập chương (Tiết 2)

30:16

Số thập phân

2 bài học

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

30:50

Tỉ số và tỉ số phần trăm

26:46

Hình học phẳng các hình học cơ bản

3 bài học

Góc (Tiết 1)

29:19

Góc (Tiết 2)

29:57

Số đo góc. Các góc đặc biệt

29:19

VitanEdu