Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Số tự nhiên

15 bài học

Thứ tự thực hiện các phép tính

Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Ước và bội

Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Ước chung. Ước chung lớn nhất

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Ôn tập chương 1

Số nguyên

6 bài học

Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên

Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui cùng số nguyên

Ôn tập chương 2

Hình học trực quan và hình học thực tiễn

4 bài học

Hình vuông. Tam giác đều. Lục giác đều

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Ôn tập chương 3

Một số yếu tố thống kê

6 bài học

Thu thập và phân loại số liệu

Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Biểu đồ tranh

Biểu đồ cột. Biểu đồ kép

Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương

Ôn tập chương 4

Phân số

9 bài học

Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Tính chất cơ bản của phân số

So sánh phân số

Phép cộng và phép trừ phân số

Phép nhân và phép chia phân số

Giá trị phân số của một số

Hỗn số

Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta

Ôn tập chương 5

Số thập phân

7 bài học

Ôn tập chương 6

Số thập phân

Các phép tính với số thập phân

Làm tròn số thập phân và ước lượng

Tỉ số và tỉ số phần trăm

Bài toán về tỉ số phần trăm

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Hình học trực quan: Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên

5 bài học

Hình có trục đối xứng

Hình có tâm đối xứng

Vai trò của tính đối xứng trong giới tự nhiên

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Ôn tập chương 7

Hình học phẳng: Các hình học cơ bản

9 bài học

Điểm. Đường thẳng

Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng

Góc

Số đo góc. Các góc đặc biệt

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Ôn tập chương 8

Một số yếu tố xác suất

4 bài học

Phép thử nghiệm. Sự kiện

Xác suất thực nghiệm

Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi

Ôn tập chương 9

VitanEdu