Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Nội dung khóa học

Số tự nhiên

15 bài học

Thứ tự thực hiện phép tính

23:22

Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

30:36

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

37:33

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

33:27

Ước và bội

36:42

Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (Tiết 1)

24:32

Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (Tiết 2)

37:34

Ước chung. Ước chung lớn nhất (Tiết 1)

24:35

Ước chung. Ước chung lớn nhất (Tiết 2)

27:56

Ước chung. Ước chung lớn nhất (Tiết 3)

29:19

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (Tiết 1)

25:06

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (Tiết 2)

33:10

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất (Tiết 3)

27:37

Ôn tập chương 1 (Tiết 1)

29:49

Ôn tập chương 1 (Tiết 2)

26:15

Số nguyên

6 bài học

Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên (Tiết 1)

31:52

Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên (Tiết 2)

24:15

Thứ tự trong tập hợp số nguyên

24:49

Phép cộng và phép trừ hai số nguyên (Tiết 1)

27:04

Phép cộng và phép trừ hai số nguyên (Tiết 2)

18:34

Phép cộng và phép trừ hai số nguyên (Tiết 3)

28:12

Hình học trực quan các hình phẳng trong thực tiễn

10 bài học

Hình vuông. Tam giác đều. Lục giác đều (Tiết 1)

28:34

Hình vuông. Tam giác đều. Lục giác đều (Tiết 2)

29:24

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân (Tiết 1)

26:49

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân (Tiết 2)

23:27

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân (Tiết 3)

26:02

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân (Tiết 4)

23:10

Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn (Tiết 1)

33:14

Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn (Tiết 2)

27:59

Ôn tập chương 3 (Tiết 1)

24:48

Ôn tập chương 3 (Tiết 2)

22:50

Một số yếu tố thống kê

2 bài học

Thu thập và phân loại dữ liệu (Tiết 1)

19:32

Thu thập và phân loại dữ liệu (Tiết 2)

29:24

Hình học trực quan tính đối xứng của hình phẳng trong giới tự nhiên

1 bài học

Hình có tâm đối xứng

22:28

VitanEdu