Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 6 sách Cánh Diều

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phân số và số thập phân

9 bài học

So sánh các phân số. Hỗn số dương

30:50

Phép cộng, phép trừ phân số (Tiết 1)

28:50

Phép cộng, phép trừ phân số (Tiết 2)

27:52

Phép cộng, phép trừ phân số (Tiết 3)

29:20

Phép nhân, phép chia phân số (Tiết 1)

29:48

Phép nhân, phép chia phân số (Tiết 2)

25:36

Số thập phân

30:50

Tỉ số. Tỉ số phần trăm

26:45

Ôn tập Phân số và số thập phân

30:16

Hình học phẳng

2 bài học

Góc

29:19

Tia phân giác của một góc

29:57

VitanEdu