Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 6 sách Cánh Diều

Nội dung khóa học

Số tự nhiên

13 bài học

Thứ tự thực hiện các phép tính

23:21

Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết (tiết 1)

32:30

Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết (tiết 2)

23:38

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

37:32

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

33:26

Số nguyên tố. Hợp số

24:32

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

37:33

Ước chung và ước chung lớn nhất

29:19

Ôn tập chương (tiết 1)

40:19

Ôn tập chương (tiết 2)

36:34

Bội chung, bội chung nhỏ nhất (Tiết 2)

20:32

Bội chung, bội chung nhỏ nhất (Tiết 3)

27:36

Bội chung, bội chung nhỏ nhất (Tiết 1)

26:24

Số nguyên

4 bài học

Số nguyên âm

19:55

Tập hợp các số nguyên (tiết 1)

35:00

Tập hợp các số nguyên (tiết 2)

20:09

Phép cộng các số nguyên

23:06

Hình học trực quan

10 bài học

Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều (tiết 1)

20:20

Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều (tiết 2)

22:33

Hình chữ nhật. Hình thoi (tiết 1)

20:31

Hình chữ nhật. Hinh thoi (tiết 2)

31:12

Hình bình hành (tiết 1)

20:19

Hình bình hành (tiết 2)

26:01

Hình thang cân (tiết 1)

25:12

Hình thang cân (tiết 2)

19:46

Hình có trục đối xứng

28:38

Hình có tâm đối xứng

22:27

VitanEdu