Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 5

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Ôn Tập Và Bổ Sung Về Phân Số. Giải Toán Liên Quan Đến Tỉ Lệ. Bảng Đơn Vị Đo Diện Tích

15 bài học

Ôn tập: Khái niệm về phân số

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Ôn tập: So sánh hai phân số

Phân số thập phân

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Hỗn số

Luyện tập về hỗn số

Ôn tập về giải toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Héc-ta

Chương 2: Số Thập Phân. Các Phép Tính Với Số Thập Phân

25 bài học

Khái niệm số thập phân

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Luyện tập số thập phân

Số thập phân bằng nhau

So sánh hai số thập phân

Luyện tập về so sánh hai số thập phân

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Cộng hai số thập phân

Tổng nhiều số thập phân

Trừ hai số thập phân

Luyện tập trừ hai số thập phân

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Chia một số thập phân cho 10,100,1000..

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Tỉ số phần trăm

Giải toán về tỉ số phần trăm

Giới thiệu máy tính bỏ túi

Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

Chương 3: Hình Học

24 bài học

Hình tam giác

Diện tích hình tam giác

Luyện tập tính diện tích hình tam giác

Hình thang

Diện tích hình thang

Luyện tập về diện tích hình thang

Hình tròn, đường tròn

Chu vi hình tròn

Luyện tập về hình tròn

Diện tích hình tròn

Luyện tập về diện tích hình tròn

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Luyện tập về tính diện tích

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Luyện tập về tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình hộp chữ nhật

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Luyện tập về tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình lập phương

Thể tích của một hình

Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

Mét khối

Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình lập phương

Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Chương 4: Số Đo Thời Gian, Chuyển Động Đều

8 bài học

Bảng đơn vị đo thời gian

Cộng số đo thời gian

Trừ số đo thời gian

Nhân số đo thời gian với một số

Chia số đo thời gian với một số

Vận tốc

Quãng đường

Thời gian

Chương 5: Ôn Tập

18 bài học

Ôn tập về số tự nhiên

Ôn tập về phân số

Ôn tập về số thập phân

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Ôn tập về đo diện tích

Ôn tập về đo thể tích

Ôn tập về đo thời gian

Phép cộng

Phép trừ

Luyện tập phép cộng và phép trừ

Phép nhân

Phép chia

Luyện tập phép chia

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Ôn tập đo diện tích và đo thể tích

Một số dạng bài toán đã học

Ôn tập về vẽ biểu đồ

VitanEdu

Khóa học liên quan