Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 5

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Hình học

4 bài học

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

28:10

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

24:53

Xăng-ti-mét-khối. Đề-xi-mét-khối

24:30

Mét khối

30:49

Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

9 bài học

Cộng số đo thời gian

31:23

Trừ số đo thời gian

26:08

Luyện tập

29:30

Nhân số đo thời gian với một số

29:26

Chia số đo thời gian cho một số

29:21

Vận tốc

23:54

Quãng đường

24:36

Thời gian

24:24

Luyện tập chung

27:03

Ôn tập

1 bài học

Ôn tập về số tự nhiên, phân số và số thập phân

29:45

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 5

Miễn phí

+ 5 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 5

Miễn phí

+ 2 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 5

Miễn phí

đã học