Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 2 sách Cánh Diều

Nội dung khóa học

Ôn tập lớp 1: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

32 bài học

Ôn tập các số đến 100 (Tiết 1)

23:30

Ôn tập các số đến 100 (Tiết 2)

14:52

Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

17:56

Tia số. Số liền trước – Số liền sau

19:46

Đề-xi-mét

20:45

Số hạng - Tổng

18:55

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

12:49

Luyện tập chung

19:30

Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

19:21

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

21:23

Luyện tập (Tiết 1)

20:45

Luyện tập (Tiết 2)

20:52

Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 1)

20:52

Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 2)

21:23

Luyện tập (Tiết 1)

20:45

Luyện tập (Tiết 2)

17:13

Luyện tập chung

20:41

Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

22:02

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

21:21

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

22:21

Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 1)

23:21

Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 2)

27:06

Luyện tập

27:06

Luyện tập chung (Tiết 1)

21:06

Luyện tập chung (Tiết 2)

24:42

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

25:33

Luyện tập

25:23

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

20:54

Luyện tập

25:19

Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1)

24:47

Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2)

25:19

Em vui học toán

18:43

Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

33 bài học

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Tiết 1)

20:18

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Tiết 2)

26:11

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (Tiết 3)

22:47

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 ( tiếp theo) (Tiết 4)

23:11

Luyện tập

26:53

Luyện tập

26:06

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Tiết 1)

26:06

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Tiết 2)

25:20

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Tiết 3)

26:57

Luyện tập (Tiết 1)

23:56

Luyện tập (Tiết 2)

25:53

Luyện tập (Tiết 1)

24:34

Luyện tập (Tiết 2)

28:08

Luyện tập chung (Tiết 1)

24:00

Luyện tập chung (Tiết 2)

19:49

Ki-lô-gam (Tiết 1)

20:13

Ki-lô-gam (Tiết 2)

20:20

Lít (Tiết 1)

24:40

Lít (Tiết 2)

23:54

Luyện tập chung (Tiết 1)

21:20

Luyện tập chung (Tiết 2)

17:37

Hình tứ giác

Điểm - Đoạn thẳng

27:26

Đường thẳng - Đường cong - Đường gấp khúc

22:45

Độ dài đoạn thẳng. Độ dài đường gấp khúc

23:33

Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (Tiết 1)

Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (Tiết 2)

29:55

Luyện tập chung (Tiết 1)

25:33

Luyện tập chung (Tiết 2)

20:42

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (Tiết 1)

27:58

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (Tiết 2)

27:41

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (Tiết 1)

24:52

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (Tiết 2)

25:50

VitanEdu