Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung

Các số từ 0 đến 10

6 bài học

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10

Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

Bài 4: So sánh số

Bài 5: Mấy và mấy

Bài 6: Luyện tập chung

Làm quen với một số hình phẳng

3 bài học

Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình

Bài 9: Luyện tập chung

Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

4 bài học

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 13: Luyện tập chung

Làm quen với một số hình khối

3 bài học

Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian

Bài 16: Luyện tập chung

Ôn tập học kì 1

4 bài học

Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10

Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Bài 19: Ôn tập hình học

Bài 20: Ôn tập chung

Các số đến 100

4 bài học

Bài 21: Số có hai chữ số

Bài 22: So sánh số có hai chữ số

Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100

Bài 24: Luyện tập chung

Độ dài và đo độ dài

4 bài học

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn

Bài 26: Đơn vị đo độ dài

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài

Bài 28: Luyện tập chung

Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

5 bài học

Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Bài 33: Luyện tập chung

Thời gian. Giờ và lịch

4 bài học

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Bài 35: Các ngày trong tuần

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Bài 37: Luyện tập chung

Ôn tập cuối năm

4 bài học

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Bài 41: Ôn tập chung

VitanEdu

Khóa học liên quan