Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 1 sách Chân trời sáng tạo

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Làm quen với một số hình

5 bài học

Vị trí

Khối hộp chữ nhật - Khối lập phương

Hình tròn - Hình tam giác - Hình vuông - Hình chữ nhật

Xếp hình

Thực hành và trải nghiệm: Vui trung thu

Chương 2: Các số đến 10

14 bài học

Các số 1, 2, 3

Các số 4, 5

Tách - Gộp số

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn

Các dấu =, >, <

Số 6

Số 7

Số 8

Số 9

Số 0

Số 10

Em làm được những gì?

Thực hành và trải nghiệm: Sông nước miền Tây

Chương 3: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

9 bài học

Phép cộng

Phép cộng trong phạm vi 10

Cộng bằng cách đếm thêm

Phép trừ

Phép trừ trong phạm vi 10

Trừ bằng cách đếm bớt

Em làm được những gì?

Ôn tập học kì 1

Thực hành và trải nghiệm

Chương 4: Các số đến 20

5 bài học

Các số đến 20

Các phép tính dạng 10 + 4, 14 - 4

Các phép tính dạng 12 + 3, 15 - 3

Chiếc đồng hồ của em

Em làm được những gì?

Chương 5: Các số đến 100

18 bài học

Chục - Số tròn chục

Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20

Chục - Đơn vị

Các số đến 40

So sánh các số

Các số đến 100

Bảng các số từ 1 đến 100

Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23

Em làm được những gì? trang 123

Các ngày trong tuần

Tờ lịch của em

Thực hành và trải nghiệm: Em và các bạn

Độ dài

Đo độ dài

Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài

Em làm được những gì? trang 144

Ôn tập cuối năm

Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa

VitanEdu