Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Toán 1 sách Cánh Diều

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Các số đến 10

13 bài học

Bài 1: Trên - dưới. Phải - trái. Trước sau. Ở giữa

Bài 2: Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật

Bài 3: Các số 1, 2, 3

Bài 4: Các số 4, 5, 6

Bài 5: Các số 7, 8, 9

Bài 6: Số 0

Bài 7: Số 10

Bài 8: Luyện tập

Bài 9: Nhiều hơn - Ít hơn - Bằng nhau

Bài 10: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

Bài 11: Luyện tập

Bài 12: Em ôn lại những gì đã học

Bài 13: Em vui học toán

Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

25 bài học

Bài 14: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng

Bài 15: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng (tiếp theo)

Bài 16: Phép cộng trong phạm vi 6

Bài 17: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)

Bài 18: Luyện tập

Bài 19: Phép cộng trong phạm vi 10

Bài 20: Luyện tập

Bài 21: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

Bài 22: Luyện tập

Bài 23: Khối hộp chữ nhật - Khối lập phương

Bài 24: Làm quen với phép trừ - Dấu trừ

Bài 25: Phép trừ trong phạm vi 6

Bài 26: Luyện tập

Bài 27: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

Bài 28: Luyện tập

Bài 29: Phép trừ trong phạm vi 10

Bài 30: Luyện tập

Bài 31: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)

Bài 32: Luyện tập

Bài 33: Luyện tập

Bài 34: Luyện tập

Bài 35: Luyện tập chung

Bài 36: Em ôn lại những gì đã học

Bài 37: Em vui học toán

Bài 38: Ôn tập

Chương 3: Các số trong phạm vi 100

17 bài học

Bài 39: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bài 40: Các số 17, 18, 19, 20

Bài 41: Luyện tập

Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)

Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)

Bài 46: Các số đến 100

Bài 47: Chục và đơn vị

Bài 48: Luyện tập

Bài 49: So sánh các số trong phạm vi 100

Bài 50: Luyện tập

Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn

Bài 52: Đo độ dài

Bài 53: Xăng-ti-mét

Bài 54: Em ôn lại những gì đã học

Bài 55: Em vui học toán

Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

21 bài học

Bài 56: Phép cộng dạng 14 + 3

Bài 57: Phép trừ dạng 17 - 2

Bài 58: Luyện tập

Bài 59: Cộng, trừ các số tròn chục

Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 14

Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Bài 62: Luyện tập

Bài 63: Phép trừ dạng 39 - 15

Bài 64: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40

Bài 65: Luyện tập

Bài 66: Luyện tập chung

Bài 67: Các ngày trong tuần lễ

Bài 68: Đồng hồ - Thời gian

Bài 69: Em ôn lại những gì đã học

Bài 70: Em vui học toán

Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10

Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 75: Ôn tập về thời gian

Bài 76: Ôn tập

VitanEdu

Khóa học liên quan