Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Việt 5

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Người công dân (Phần 3)

5 bài học

Trí dũng song toàn

22:00

Mở rộng vốn từ: Công dân

20:24

Tiếng rao đêm

25:35

Lập chương trình hoạt động

26:16

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

25:16

Vì cuộc sống thanh bình (Phần 1)

5 bài học

Lập làng giữ biển

25:36

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

29:39

Cao Bằng

26:42

Ôn tập văn kể chuyện

27:01

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

31:48

Vì cuộc sống thanh bình (Phần 2)

4 bài học

Phân xử tài tình

27:17

Chú đi tuần

21:38

Lập chương trình hoạt động

29:56

Nối các câu ghép bằng quan hệ từ

30:04

Vì cuộc sống thanh bình (Phần 3)

6 bài học

Luật tục xưa của người Ê-đê

26:21

Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh

26:30

Hộp thư mật

25:43

Ôn tập về tả đồ vật

28:24

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

29:51

Ôn tập về tả đồ vật

28:24

Nhớ nguồn (Phần 1)

4 bài học

Phong cảnh đền Hùng

27:26

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

30:25

Cửa sông

30:47

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

30:37

Nhớ nguồn (Phần 2)

1 bài học

Nghĩa thầy trò

30:28

VitanEdu