Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Việt 4

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Người ta là hoa đất

4 bài học

Câu kể: Ai thế nào?

23:32

Bè xuôi sông La

21:14

Vị ngữ trong câu kể: Ai thế nào?

21:47

Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

23:49

Vẻ đẹp muôn màu

16 bài học

Sầu riêng

22:09

Chủ ngữ trong câu: Ai thế nào?

28:00

Chợ Tết

24:04

Luyện tập quan sát cây cối

24:15

Mở rộng vốn từ: Cái đẹp (Tiết 1)

26:39

Luyện tập miêu tả các bộ phận cây cối

25:39

Hoa học trò

25:10

Dấu gạch ngang

25:58

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

24:21

Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

30:42

Mở rộng vốn từ: Cái đẹp (Tiết 2)

28:30

Đoạn văn trong bài miêu tả cây cối

30:06

Vẽ về cuộc sống an toàn

24:52

Câu kể: Ai là gì?

29:44

Đoàn thuyền đánh cá

26:18

Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

27:59

Những người quả cảm

3 bài học

Khuất phục tên cướp biển

27:03

Chủ ngữ trong câu kể: Ai là gì?

28:27

Thắng biển

27:17

VitanEdu

Khóa học liên quan