Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Việt 3

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chủ điểm: Măng non

16 bài học

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh và Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ

Tập đọc: Hai bàn tay em

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ sự vật. So sánh

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Chính tả: Nghe - viết: Chơi chuyền. Phân biệt ao/oao, l/n, an/ang

Tập làm văn: Nói về Đội Thiếu niên Tiền Phong. Điền vào giấy tờ in sẵn

Tập đọc: Ai có lỗi

Kể chuyện: Ai có lỗi

Chính tả: Nghe - viết: Ai có lỗi?. Phân biệt uêch/uyu, s/x, ăn/ăng

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai/ là gì?

Tập đọc: Cô giáo tí hon

Chính tả: Nghe - viết: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ăng

Tập làm văn: Viết đơn

Chủ điểm: Mái ấm

16 bài học

Tập đọc: Chiếc áo len

Kể chuyện: Chiếc áo len

Chính tả: Nghe - viết: Chiếc áo len. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã. Bảng chữ

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Chính tả: Tập chép: Chị em. Phân biệt ăc/oăc, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Tập làm văn: Kể về gia đình và điền vào giấy tờ in sẵn

Tập đọc: Người mẹ

Kể chuyện: Người mẹ

Chính tả: Nghe - viết: Người mẹ. Phân biệt d/gi/r, ăn/ăng

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Gia đình. Ôn tập câu Ai là gì?

Tập đọc: Ông ngoại

Chính tả: Nghe - viết: Ông ngoại. Vần oay. Phân biệt d/gi/r, ă/ăng

Tập làm văn: Nghe - kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn

Chủ điểm: Tới trường

16 bài học

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Kể chuyện: Người lính dũng cảm

Chính tả: Nghe viết: Người lính dũng cảm. Phân biệt n/l, en/eng. Bảng chữ

Tập đọc: Mùa thu của em

Luyện từ và câu: So sánh

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em. Vần oam. Phân biệt l/n, en/eng

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tập đọc: Bài tập làm văn

Kể chuyện: Bài tập làm văn

Chính tả: Nghe - viết: Bài tập làm văn. Phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/ dấu ngã

Tập đọc: Ngày khai trường

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học và dấu phẩy

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Chính tả: Nghe - viết: Nhớ lại buổi đầu đi học. Phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Chủ điểm: Cộng đồng

16 bài học

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường. Phân biệt tr/ch, iên/iêng. Bảng chữ

Tập đọc: Lừa và ngựa

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Tập đọc: Bận

Chính tả: Nghe - viết: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng

Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

Chính tả: Nghe - viết: Các em nhỏ và cụ già. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông

Tập đọc: Tiếng ru

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

Tập đọc: Những chiếc chuông reo

Chính tả: Nhớ - viết: Tiếng ru. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Chủ điểm: Quê hương

16 bài học

Tập đọc: Giọng quê hương

Kể chuyện: Giọng quê hương

Chính tả: Nghe - viết: Quê hương ruột thịt. Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/ dấu ngã.

Tập đọc: Quê hương

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Tập đọc: Thư gửi bà

Chính tả: Nghe viết: Quê hương. Phân biệt et/oet, l/n, dấu hỏi/ dấu ngã

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Chính tả: Nghe - viết: Tiếng hò trên sông. Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương

Tập đọc: Vẽ quê hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Chính tả: Nhớ - viết: Vẽ quê hương. Phân biệt s/x, ươn/ương

Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi có đọc đâu!. Nói về quê hương

Chủ điểm: Bắc - Trung - Nam

16 bài học

Tập đọc: Nắng phương Nam

Kể chuyện: Nắng phương Nam

Chính tả: Nghe - viết: Chiều trên sông Hương. Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Chính tả: Nghe - viết: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên

Chính tả: Nghe - viết: Đêm trăng trên Hồ Tây. Phân biệt iu/uyu, d/gi/r, dấu hỏi/ dấu ngã

Tập đọc: Vàm Cỏ Đông

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than

Tập đọc: Cửa Tùng

Chính tả: Nghe - viết: Vàm Cỏ Đông. Phân biệt it/uyt, d/gi/r, dấu hỏi/ dấu ngã

Tập làm văn: Viết thư

Chủ điểm: Anh em một nhà

16 bài học

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Chính tả: Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai như thế nào?

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Chính tả: Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au/âu, l/n, i/iê

Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Kể chuyện: Hũ bạc của người cha

Chính tả: Nghe - viết: Hũ bạc của người cha. Phân biệt ui/uôi, s/x, ăt/ăc

Tập đọc: Nhà bố ở

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả: Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên. Phân biệt ưi/ươi, s/x, ăt/ăc

Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

Chủ điểm: Thành thị và nông thôn

16 bài học

Tập đọc: Đôi bạn

Kể chuyện: Đôi bạn

Chính tả: Nghe - viết: Đôi bạn. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã

Tập đọc: Về quê ngoại

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy

Tập đọc: Ba điều ước

Chính tả: Nhớ - viết: Về quê ngoại. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã

Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn

Tập đọc: Mồ côi xử kiện

Kể chuyện: Mồ côi xử kiện

Chính tả: Nghe - viết: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc

Tập đọc: Anh đom đóm

Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai như thế nào? Dấu phẩy

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Chính tả: Nghe - viết: Âm thanh thành phố. Phân biệt ui/uôi, d/gi/ r, ăt/ ăc

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Chủ điểm: Bảo vệ tổ quốc

13 bài học

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Tập đọc: Bộ đội về làng

Tập đọc: Báo cáo thi đua Noi gương chú bộ đội

Chính tả Nghe - viết: Trần Bình Trọng

Tập làm văn: Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Kể chuyện: Ở lại với chiến khu

Chính tả: Nghe - viết: Ở lại với chiến khu

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Chính tả: Nghe - viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Chủ điểm: Sáng tạo

15 bài học

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Chính tả: Nghe - viết: Ông tổ nghề thêu

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Chính tả: Nghe - viết: Bàn tay cô giáo

Tập làm văn: Nói về trí thức. Nghe - kể: Nâng niu từng hạt giống

Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ

Chính tả: Nghe - viết: Ê - đi - xơn

Tập đọc: Cái cầu

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Chính tả: Nghe - viết: Một nhà thông thái

Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Chủ điểm: Nghệ thuật

16 bài học

Tập đọc: Nhà ảo thuật

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Chính tả: Nghe - viết: Nghe nhạc. Phân biệt l/n, ut/uc

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Chính tả: Nghe - viết: Người sáng tác quốc ca Việt Nam. Phân biệt l/n, ut/uc

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Tập đọc: Đối đáp với vua

Kể chuyện: Đối đáp với vua

Chính tả: Nghe- viết: Đối đáp với vua. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng...tây!

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Tập đọc: Tiếng đàn

Chính tả: Nghe - viết: Tiếng đàn. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Tập làm văn: Nghe - kể: Người bán quạt may mắn

Chủ điểm: Lễ hội

16 bài học

Tập đọc: Hội vật

Kể chuyện: Hội vật

Chính tả: Nghe - viết: Hội vật. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc.

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Chính tả: Nghe - viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên. Phân biệt tr/ch, ưt/ ưc.

Tập làm văn: Kể về lễ hội

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Chính tả: Nghe - viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. Phân biệt: d/gi/r; ên/ênh.

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Chính tả: Nghe - viết: Rước đèn ông sao. Phân biệt: d/gi/r; ên/ênh

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Chủ điểm: Thể thao

17 bài học

Tập đọc: Cùng vui chơi

Chính tả: Nghe - viết: Cuộc chạy đua trong rừng. Phân biệt l/n; dấu hỏi/dấu ngã

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

Tập đọc: Bản tin

Chính tả: Nhớ - viết: Cùng vui chơi. Phân biệt l/n; dấu hỏi/dấu ngã

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao

Tập đọc: Buổi học thể dục

Kể chuyện: Buổi học thể dục

Chính tả: Nghe - viết: Buổi học thể dục. Viết tên người nước ngoài. Phân biệt s/x, in/inh

Tập đọc: Bé thành phi công

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chính tả: Nghe - viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Phân biệt s/x, in/inh

Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Luyện từ và câu: Nhân hóa: Ôn tập: Cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào?

Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

Chủ điểm: Ngôi nhà chung

24 bài học

Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Chính tả: Nghe - viết: Ngôi nhà chung. Phân biệt l/n, v/d

Chính tả: Nghe - viết: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Chính tả: Nghe - viết: Liên hợp quốc. Phân biệt tr/ch, êt/êch

Tập đọc: Một mái nhà chung

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Chính tả: Nhớ - viết: Một mái nhà chung. Phân biệt tr/ch, êt/êch

Tập làm văn: Viết thư

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh

Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Tập đọc: Con cò

Chính tả: Nhớ - viết: Bài hát trồng cây. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Chủ điểm: Bầu trời và mặt đất

16 bài học

Tập đọc: Cóc kiện trời

Kể chuyện: Cóc kiện trời

Chính tả: Nghe - viết: Cóc kiện trời. Phân biệt s/x, o/ô. Viết tên riêng nước ngoài

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Tập đọc: Quà của đồng nội

Chính tả: Nghe - viết: Quà của đồng nội. Phân biệt s/x, o/ô

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng

Chính tả: Nghe - viết: Thì thầm

Tập đọc: Mưa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Chính tả: Nghe - viết: Dòng suối thức. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Tập làm văn: Nghe kể: Vươn tới các vì sao

VitanEdu