V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Việt 1 sách Chân trời sáng tạo

Xem chi tiết Rút gọn

Nội dung khóa học

Những bài học đầu tiên

3 bài học

C, c, dấu huyền, dấu sắc

25:59

O, o

19:37

Ôn tập và kể chuyện

24:24

Bé và bà

4 bài học

Ơ ơ, dấu nặng

24:50

E e Ê ê

22:45

V v

23:07

Ôn tập và kể chuyện

23:17

Đi chợ

1 bài học

D d Đ đ

22:18

Kì nghỉ

4 bài học

N n M m

19:25

U u Ư ư

27:07

ng ngh

20:01

Ôn tập và kể chuyện

24:45

Ở nhà

4 bài học

T t th nh

23:34

R r tr

18:28

ia

26:43

Ôn tập và kể chuyện

23:09

Đi sở thú

2 bài học

P p ph

24:06

S s X x

26:37

Thể thao

4 bài học

ao eo

24:05

â âu

24:58

iu ưu

25:31

Ôn tập và kể chuyện

25:41

Đồ chơi – trò chơi

5 bài học

ai oi

23:04

ôi ơi

24:53

ui ưi

25:26

ay ây

28:30

Ôn tập và kể chuyện

27:57

Vui học

2 bài học

ă ăc

22:48

Ôn tập và kể chuyện

21:57

Ngày chủ nhật

5 bài học

at ăt ât

27:50

et êt it

26:50

ot ôt ơt

28:23

ut ưt

25:06

Ôn tập và kể chuyện

25:06

Bạn bè

4 bài học

an ăn ân

25:25

on ôn

28:16

ơn un

26:26

Ôn tập và kể chuyện

23:48

Trung thu

5 bài học

ang ăng âng

34:38

ong ông

26:47

ung ưng

29:58

ach êch ich

23:41

Ôn tập và kể chuyện

27:29

Thăm quê

4 bài học

am ăm âm

31:28

em êm

25:26

im um

25:02

Ôn tập và kể chuyện

22:33

Lớp em

3 bài học

ap ăp âp

32:19

ep êp

27:40

op ôp ơp

26:39

Sinh nhật

2 bài học

ươu

24:30

uôi ươi

28:56

Ước mơ

1 bài học

iêt yêt uôt ươt

32:29

VitanEdu

Khóa học liên quan