Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều

Nội dung khóa học

Chương trình học

63 bài học

a, c

25:04

Cà, cá

21:43

Kể chuyện Hai con dê

16:33

Kể chuyện Chồn con đi học

21:48

ê, l

18:52

b, bễ

26:00

g, h

21:18

i, ia

23:51

Kể chuyện Hai chú gà con

26:40

gh

18:44

gi, k

24:01

kh, m

25:36

n, nh

24:56

Kể chuyện: Đôi bạn

23:18

ng, ngh

25:58

p, ph

25:41

qu, r

26:23

s, x

24:33

Kể chuyện Kiến và bồ câu

19:53

t, th

21:01

tr, ch

24:07

u, ư

28:27

ua, ưa

24:17

v, y

22:01

Chữ hoa

21:22

am, ap

21:22

ăm, ăp

25:55

Kể chuyện Chú thỏ thông minh

19:16

âm, âp

26:57

êm, êp

25:33

im, ip

27:45

Kể chuyện Ba chú lợn con

29:07

iêm, yêm, iêp

30:14

om, op

26:10

ôm, ôp

24:46

ơm, ơp

24:57

um, up

30:37

uôm

23:13

ươm, ươp

25:09

an, at

30:16

Kể chuyện Sói và Sóc

25:50

ăn, ăt

29:17

ân, ât

25:32

en, et

24:06

ên, êt

25:15

Kể chuyện Sư Tử và Chuột Nhắt

23:38

in, it

27:15

iên, iêt

27:45

yên, yêt

23:37

on, ot

29:52

Kể chuyện Mây đen và mây trắng

20:21

ơn, ơt

25:04

un, ut, ưt

28:38

uôn, uôt

21:06

Kể chuyện Thần gió và Mặt trời

23:05

uơn, uơt

26:38

ang, ac

26:34

ăng, ăc

23:20

âng, âc

25:28

ong, oc

25:23

ông, ôc

27:52

Kể chuyện Cô bé và con gấu

24:54

ung, uc

27:01

VitanEdu