Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Tiếng Anh 6 sách Global Success

Nội dung khóa học

My new school

4 bài học

Getting started

28:38

Closer look 1

30:27

Communication

26:26

Skill 1

26:09

My house

4 bài học

Getting started

25:39

Communication

30:22

Skill 1

20:43

Looking back - Project

25:37

My friend

3 bài học

Closer look 1

30:32

Skill 1

28:18

Skill 2

29:14

Review 1

1 bài học

Skill

27:55

VitanEdu