Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Ngữ văn 9

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương trình học

21 bài học

Cách làm bài văn nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý

31:42

Mùa xuân nho nhỏ

24:33

Viếng lăng Bác

23:57

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện

32:45

Sang thu

22:05

Nói với con

27:31

Nghĩa tường minh và hàm ý

25:50

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

28:01

Đọc hiểu bài thơ: Mây và sóng

32:23

Ôn tập về thơ (Tiết 1)

31:00

Ôn tập về thơ (Tiết 2)

33:06

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

32:22

Những ngôi sao xa xôi (Tiết 1)

29:59

Những ngôi sao xa xôi (Tiết 2)

30:40

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

31:05

Tổng kết về ngữ pháp

31:55

Bố của Xi-mông

31:56

Ôn tập về truyện (Tiết 1)

31:24

Ôn tập về truyện (Tiết 2)

30:21

Con chó Bấc

31:05

Tổng kết văn học nước ngoài

29:35

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 9

+ 638 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 9

+ 630 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 9

+ 628 người đã học