Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Ngữ văn 9

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương trình học

26 bài học

Mây và sóng

28:39

Liên kết câu và liên kết đoạn văn

30:11

Con cò

27:05

Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

02:13

Viếng lăng Bác (tiếp theo)

24:05

Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

30:56

Tổng kết văn bản nhật dụng (tiếp theo)

28:50

Ôn tập phần Tiếng việt

24:00

Ôn tập phần Tiếng việt (tiếp theo)

29:51

Biên bản

33:07

Những ngôi sao xa xôi (Tiết 1)

25:51

Những ngôi sao xa xôi (Tiết 2)

25:51

Những ngôi sao xa xôi (Tiết 3)

27:18

Đoàn thuyền đánh cá

35:12

Mùa xuân nho nhỏ

22:28

Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (tiếp theo)

24:12

Nghĩa tường minh và hàm ý

31:06

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

32:48

Tổng kết văn bản nhật dụng

28:00

Viếng lăng Bác

30:25

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

31:51

Ôn tập về thơ

25:03

Sang thu

27:41

Nói với con

25:53

Luyện viết hợp đồng

35:15

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

31:01

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 9

+ 653 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 9

+ 638 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 9

+ 628 người đã học