Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Ngữ văn 9

Nội dung khóa học

Chương trình học

11 bài học

Các thành phần biệt lập

27:55

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

33:59

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

29:47

Liên kết câu và liên kết đoạn văn

44:59

Mùa xuân nho nhỏ

32:37

Viếng lăng Bác

32:57

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

33:39

Nghĩa tường minh và hàm ý

32:26

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

35:25

Mây và sóng

32:20

Những ngôi sao xa xôi

32:38

VitanEdu

Khóa học liên quan