Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Ngữ văn 8

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương trình học

21 bài học

Khi con tu hú

26:27

Tức cảnh Pác Bó

26:03

Câu cầu khiến

24:50

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

29:27

Ngắm trăng - Đi đường

25:55

Câu cảm thán

30:11

Câu trần thuật

32:12

Chiếu dời đô

35:08

Câu phủ định

33:12

Hịch tướng sĩ (Tiết 1)

31:24

Hịch tướng sĩ (Tiết 2)

29:18

Hành động nói

28:43

Nước Đại Việt ta

31:03

Bàn luận về phép học

30:26

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

29:58

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

31:57

Hội thoại

29:53

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

30:36

Lựa chọn trật tự từ trong câu

29:54

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

30:20

Văn bản tường trình

29:59

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 8

Miễn phí

+ 667 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 8

Miễn phí

+ 641 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 8

Miễn phí

+ 634 người đã học