Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Ngữ văn 8

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương trình học

4 bài học

Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

46:49

Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

33:38

Hịch tướng sĩ

49:29

Nước Đại Việt ta

42:38

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 8

Miễn phí

+ 637 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Ngữ văn 8

Miễn phí

+ 632 người đã học