Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Ngữ văn 7

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương trình học

3 bài học

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

36:52

Đức tính giản dị của Bác Hồ

39:43

Ý nghĩa văn chương

40:39

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 7

Miễn phí

+ 647 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Ngữ văn 7

Miễn phí

+ 629 người đã học