Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Ngữ văn 7

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương trình học

18 bài học

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

30:54

Ý nghĩa văn chương

28:59

Tìm hiểu chung về văn nghị luận

29:45

Thêm trạng ngữ cho câu

24:01

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

25:48

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

34:31

Luyện tập: Lập luận chứng minh

30:27

Đức tính giản dị của Bác Hồ

23:21

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

27:04

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

31:41

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

31:13

Sống chết mặc bay (Tiết 1)

26:50

Sống chết mặc bay (Tiết 2)

30:38

Liệt kê

29:17

Dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy và dấu gạch ngang

30:02

Văn bản đề nghị

29:14

Ôn tập Tiếng Việt

31:32

Văn bản báo cáo

29:14

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Ngữ văn 7

Miễn phí

+ 629 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Ngữ văn 7

Miễn phí

+ 629 người đã học