Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học tốt Ngữ văn 6 sách Cánh Diều

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Thơ - Thơ lục bát

1 bài học

Biện pháp tu từ ẩn dụ

30:33

Văn bản nghị luận - Nghị luận văn học

1 bài học

So sánh

32:56

Thơ - Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả

1 bài học

Biện pháp tu từ hoán dụ

33:03

VitanEdu