Nguồn:  Thầy An
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Toán 7 Chân trời sáng tạo (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Chương 1: Số hữu tỉ

16 bài học

Tập hợp các số hữu tỉ (Lý thuyết)

37:17

Tập hợp các số hữu tỉ (Bài tập)

43:41

Các phép tính với số hữu tỉ (Lý thuyết 1)

39:35

Các phép tính với số hữu tỉ (Lý thuyết 2)

50:14

Các phép tính với số hữu tỉ (Bài tập 1)

35:47

Các phép tính với số hữu tỉ (Bài tập 2)

38:13

Các phép tính với số hữu tỉ (Bài tập 2)

38:13

Các phép tính với số hữu tỉ (Bài tập 3)

48:15

Lũy thừa của một số hữu tỉ (Lý thuyết)

33:45

Lũy thừa của một số hữu tỉ (Bài tập)

57:58

Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế (Lý thuyết)

45:34

Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế (Bài tập 1)

35:53

Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế (Bài tập 2)

29:40

Bài tập cuối chương 1 (Tiết 1)

37:28

Bài tập cuối chương 1 (Tiết 2)

32:25

Bài tập cuối chương 1 (Tiết 3)

34:10

Chương 2: Số thực

7 bài học

Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (Lý thuyết)

01:01:27

Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (Bài tập)

22:56

Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực (Lý thuyết)

39:41

Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực (Bài tập)

27:19

Làm tròn số và ước lượng kết quả (Lý thuyết)

54:21

Làm tròn số và ước lượng kết quả (Bài tập)

16:58

Bài tập cuối chương 2

19:11

Chương 3: Các hình khối trong thực tiễn

10 bài học

Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương (Lý thuyết)

26:04

Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương (Bài tập)

14:12

Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương (Lý thuyết)

38:55

Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương (Bài tập)

10:09

Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết)

26:16

Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác (Bài tập)

32:39

Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác , lăng trụ đứng tứ giác (Lý thuyết)

31:53

Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác , lăng trụ đứng tứ giác (Bài tập)

21:39

Bài tập cuối chương 3 (Tiết 1)

25:47

Bài tập cuối chương 3 (Tiết 2)

28:08

Chương 4: Góc và đường thẳng song song

9 bài học

Các góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết)

31:43

Các góc ở vị trí đặc biệt (Bài tập)

16:57

Tia phân giác (Lý thuyết)

15:49

Tia phân giác (Bài tập)

50:23

Hai đường thẳng song song (Lý thuyết)

34:43

Hai đường thẳng song song (Bài tập)

34:04

Định lí và chứng minh một định lí (Lý thuyết)

21:12

Định lí và chứng minh một định lí (Bài tập)

09:41

Bài tập cuối chương 4

35:22

Chướng 5: Một số yếu tố thống kê

7 bài học

Thu thập và phân loại dữ liệu (Lý thuyết)

28:49

Thu thập và phân loại dữ liệu (Bài tập)

19:06

Biểu đồ hình quạt tròn (Lý thuyết)

51:27

Biểu đồ hình quạt tròn (Bài tập)

13:37

Biểu đồ đoạn thẳng (Lý thuyết)

32:12

Biểu đồ đoạn thẳng (Bài tập)

17:10

Bài tập cuối chương 5

22:31

VitanEdu