Nguồn:  Thầy An
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Tiếng Anh 3 sách Family and Friends (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Starter: Hello!

1 bài học

Starter: Hello!

13:05

Unit 1: This is your doll

1 bài học

Unit 1: This is your doll

11:17

Unit 2: That is his ruler

1 bài học

Unit 2: That is his ruler

09:09

Unit 3: Let's find Mom!

1 bài học

Unit 3: Let's find Mom!

11:41

Review 1

1 bài học

Review 1

02:34

Flunency time! 1

1 bài học

Flunency time! 1

04:28

Unit 4: I like monkeys!

1 bài học

Unit 4: I like monkeys!

12:54

Unit 5: Do you like yogurt

1 bài học

Unit 5: Do you like yogurt

10:48

Unit 6: I have a new friend

1 bài học

Unit 6: I have a new friend

12:38

Review 2

1 bài học

Review 2

02:03

Flunency time! 2

1 bài học

Flunency time! 2

03:19

Unit 7: I'm wearing blue skirt

1 bài học

Unit 7: I'm wearing blue skirt

12:42

Unit 8: I'm dancing with dad

1 bài học

Unit 8: I'm dancing with dad

13:02

Unit 9: He can run

1 bài học

Unit 9: He can run

12:59

Review 3

1 bài học

Review 3

02:36

Fluency time! 3

1 bài học

Fluency time! 3

03:17

VitanEdu