Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

bài học

Nội dung

Chuyên đề 1: Dao động cơ

10 bài học

Bài 1: Phương trình dao động

39:45

Bài 2: Đường tròn pha và trục phân bố thời gian

01:00:16

Bài 3: Quang đường - thời gian tổng hợp

01:00:28

Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa

01:00:02

Bài 5: Các đại lượng trong dao động

01:00:52

Bài 6: Năng lượng của con lắc dao động

59:48

Bài 7: Con lắc lò xo

01:00:39

Bài 8: Con lắc đơn

01:00:17

Bài 9: Bài toán hai vật dao động

30:24

Bài 10: Dao động: Tắt dần - Duy trì - Cưỡng bức

29:03

Chuyên đề 2: Sóng cơ và sóng âm

7 bài học

Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng (Phần 1)

44:19

Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng (Phần 2)

57:23

Bài 2: Giao thoa sóng (Phần 1)

30:12

Bài 2: Giao thoa sóng (Phần 2)

27:51

Bài 2: Giao thoa sóng (Phần 3)

01:00:23

Bài 3: Sóng dừng

57:22

Bài 4: Sóng âm

45:32

Chuyên đề 3: Dòng điện xoay chiều

13 bài học

Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều

40:36

Bài 2: Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử

57:17

Bài 3: Mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử

40:41

Bài 4: Mạch điện dao động gồm nhiều phần tử (tiết 1)

01:00:02

Bài 4: Mạch điện dao động gồm nhiều phần tử (tiết 2)

52:26

Bài 5: Công suất - Hệ số công suất của mạch điện (tiết 1)

45:03

Bài 5: Công suất - Hệ số công suất của mạch điện (tiết 2)

36:40

Bài 6: Cực trị của mạch điện có R thay đổi

01:00:03

Bài 7: Cực trị mạch điện có L hoặc C thay đổi (Phần 1)

45:18

Bài 7: Cực trị mạch điện có L hoặc C thay đổi (Phần 2)

37:44

Bài 8: Cực trị mạch điện có tần số thay đổi

53:52

Bài 9: Máy phát điện xoay chiều

48:03

Bài 10: Máy biến áp - truyền tải điện năng đi xa

01:00:11

Chuyên đề 4: Dao động và sóng điện từ

2 bài học

Bài 1: Mạch dao động LC

58:20

Bài 2: Sóng điện từ - Thu phát sóng điện từ

33:35

Chuyên đề 5: Sóng ánh sáng

4 bài học

Bài 1: Hiện tượng tán sắc ánh sáng

36:59

Bài 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng (tiết 1)

39:40

Bài 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng (tiết 2)

47:21

Bài 3: Thang sóng điện từ và các loại tia

14:51

Chuyên đề 6: Lượng tử ánh sáng

4 bài học

Bài 1: Thuyết lượng tử ánh sáng

30:24

Bài 2: Hiện tượng quang điện

30:42

Bài 3: Mẫu nguyên tử Bohr

52:57

Bài 4: Hiện tượng quang phát quang - Laze

23:24

Chuyên đề 7: Hạt nhân nguyên tử

4 bài học

Bài 1: Thuyết tương đối hẹp

21:08

Bài 2: Cấu tạo và liên kết hạt nhân

32:05

Bài 3: Phản ứng hạt nhân

01:00:08

Bài 4: Định luật phóng xạ

30:34

VitanEdu

Khóa học liên quan