V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2023

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Hàm số và ứng dụng của đạo hàm

6 bài học

Bài 1: Sự đồng biến - nghịch biến của hàm số

Bài 2: Bài toán đơn điệu chứa tham số m (tiết 1)

24:17

Bài 2: Bài toán đơn điệu chứa tham số m (tiết 2)

49:15

Bài 3: Xét tính đơn điệu của hàm hợp (tiết 1)

37:21

Bài 4: Ứng dụng đạo hàm để tìm cực trị của hàm số

27:54

Bài 5: Tìm m để hàm số có cực trị theo điều kiện cho trước

47:39

VitanEdu