Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

1 bài học

Bài 1: Lý thuyết về Este

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Este - Lipit

3 bài học

Bài 1: Lý thuyết về Este

20:04

Bài 2: Bài tập tổng hợp về este (Tiết 1)

24:59

Bài 2: Bài tập tổng hợp về este (Tiết 2)

01:00:01

Chuyên đề 2: Cacbohiđrat

2 bài học

Bài 1: Cacbohidrat

43:43

Bài 2: Bài tập tổng hợp về cacbohiđrat

01:00:18

Chuyên đề 3: Amin - Amino axit - Protein

3 bài học

Bài 1: Amin - Amino axit - Protein

59:46

Bài 2: Bài tập tổng hợp (Tiết 1)

32:56

Bài 2: Bài tập tổng hợp (Tiết 2)

44:27

Chuyên đề 4: Polime

1 bài học

Bài 1: Polime và vật liệu

31:40

Chuyên đề 5: Đại cương về kim loại

8 bài học

Bài 1: Lý thuyết chung về kim loại

25:52

Bài 2: Bài tập kim loại tác dụng với axit loại 1 (HCl, H2SO4 loãng)

31:28

Bài 3: Bài tập kim loại tác dụng với axit loại 2 (HNO3, H2SO4 đặc)

40:17

Bài 4: Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối

32:28

Bài 5: Bài tập phản ứng nhiệt luyện

38:26

Bài 6: Điều chế kim loại

30:24

Bài 7: Bài toán điện phân (Tiết 1)

31:58

Bài 8: Bài tập điện phân (Tiết 2)

27:30

Chuyên đề 6: Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm

7 bài học

Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất

34:24

Bài 2: Kim loại kiềm thổ và hợp chất

31:09

Bài 3: Bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ (tiết 1)

47:41

Bài 3: Bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ (tiết 2)

43:59

Bài 4: Nhôm và hợp chất của nhôm

33:35

Bài 5: Bài tập về nhôm (tiết 1)

55:25

Bài 5: Bài tập về nhôm (tiết 2)

59:49

Chuyên đề 7: Sắt - Crom - Đồng

6 bài học

Bài 1: Sắt và hợp chất của sắt

40:33

Bài 2: Bài tập về sắt và hợp chất của sắt (tiết 1)

37:16

Bài 3: Bài tập về sắt và hợp chất của sắt (tiết 3)

44:14

Bài 4: Crom và hợp chất của crom

27:22

Bài 5: Đồng và hợp chất của đồng

30:34

Bài 6: Bài tập tổng hợp vô cơ (H+, NO3-)

24:01

Chuyên đề 8. Hoá học với môi trường

2 bài học

Bài 1: Hóa học với môi trường

20:36

Bài 2: Nhận biết các chất vô cơ

27:07

Chuyên đề 9: Sự điện li

2 bài học

Bài 1: Dung dịch sự điện li

34:32

Bài 2: Bài tập sử dụng phương trình ion thu gọn

35:59

Chuyên đề 10: Phi kim

3 bài học

Bài 1: Lý thuyết phi kim (tiết 1)

27:11

Bài 2: Lý thuyết phi kim (tiết 2)

28:00

Bài 3: Bài tập tổng hợp

18:40

Chuyên đề 11: Đại cương Hoá học hữu cơ

3 bài học

Bài 1: Mở đầu hóa học hữu cơ

31:39

Bài 2: Đại cương hóa học hữu cơ (Tiết 1)

38:28

Bài 3: Đại cương hóa học hữu cơ (Tiết 2)

34:48

Chuyên đề 12: Hiđrocacbon

2 bài học

Bài 1: Lý thuyết chung về hiđrocacbon

29:46

Bài 2: Bài tập về Hidrocacbon

48:44

Chuyên đề 13: Ancol - Phenol

3 bài học

Bài 1: Lí thuyết về ancol

31:36

Bài 2: Bài tập về ancol và phản ứng thế của ancol

34:34

Bài 3: Phenol và bài tập oxi hoá ancol

25:09

Chuyên đề 14: Anđehit - Axit cacboxylic

4 bài học

Bài 1: Anđehit và bài tập lý thuyết về anđehit

31:05

Bài 2: Bài tập về anđehit

28:07

Bài 3: Axit cacboxylic

32:46

Bài 4: Bài tập về axit cacboxylic

35:35

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2977 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2979 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Hóa học 12

Miễn phí

+ 2986 người đã học