Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

1 bài học

Bài 1: Lý thuyết về Este

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Este - Lipit

1 bài học

Bài 1: Lý thuyết về Este

20:04

Chuyên đề 6: Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm

7 bài học

Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất

34:24

Bài 2: Kim loại kiềm thổ và hợp chất

31:09

Bài 3: Bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ (tiết 1)

47:41

Bài 3: Bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ (tiết 2)

43:59

Bài 4: Nhôm và hợp chất của nhôm

33:35

Bài 5: Bài tập về nhôm (tiết 1)

55:25

Bài 5: Bài tập về nhôm (tiết 2)

59:49

Chuyên đề 7: Sắt - Crom - Đồng

2 bài học

Bài 2: Bài tập về sắt và hợp chất của sắt (tiết 1)

37:16

Bài 3: Bài tập về sắt và hợp chất của sắt (tiết 3)

44:14

Chuyên đề 9: Sự điện li

1 bài học

Bài 1: Dung dịch sự điện li

34:32

VitanEdu

Khóa học liên quan