Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

bài học

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Địa lí tự nhiên

6 bài học

Bài 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

27:11

Bài 2: Đất nước nhiều đồi núi

31:36

Bài 3: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

25:22

Bài 4: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

43:27

Bài 5: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

45:42

Bài 6: Tài nguyên thiên nhiên – Môi trường – Thiên tai

43:34

Chuyên đề 2: Địa lí dân cư

2 bài học

Bài 1: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

39:23

Bài 2: Lao động và việc làm. Đô thị hóa

39:53

Chuyên đề 3: Địa lí các ngành kinh tế

7 bài học

Bài 1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

25:52

Bài 2: Vấn đề phát triển nông nghiệp

56:17

Bài 3: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

39:14

Bài 4: Cơ cấu ngành công nghiệp và tổ chức lãnh thổ công nghiệp

30:24

Bài 5: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

30:31

Bài 6: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

30:30

Bài 7: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

42:58

Chuyên đề 4: Địa lí các vùng kinh tế

8 bài học

Bài 1: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

37:27

Bài 2: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

41:57

Bài 3: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

39:48

Bài 4: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

41:32

Bài 5: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

34:34

Bài 6: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

32:34

Bài 7: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 8: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

38:33

Chuyên đề 5: Khái quát nề kinh tế - xã hội thế giới

2 bài học

Bài 1: Các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

31:33

Bài 2: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

29:25

Chuyên đề 6: Địa lí khu vực và quốc gia

8 bài học

Bài 1: Một số vấn đề của châu Phi và Mĩ La tinh

32:56

Bài 2: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

35:01

Bài 3: Hợp chúng quốc Hoa Kì

41:21

Bài 4: Liên minh châu Âu (EU)

32:23

Bài 5: Liên Bang Nga

43:11

Bài 6: Nhật Bản

42:45

Bài 7: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

40:00

Bài 8: Khu vực Đông Nam Á

41:08

Chuyên đề 7: Kĩ năng thực hành Địa lí

2 bài học

Bài 1: Làm việc với biểu đồ và bảng số liệu

Bài 2: Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam

VitanEdu

Khóa học liên quan