Nguồn:  VitanEdu
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2023

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

3 bài học

Bài 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Bài 1: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Bài 1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Địa lí tự nhiên

6 bài học

Bài 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

27:11

Bài 2: Đất nước nhiều đồi núi

31:36

Bài 3: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

25:22

Bài 4: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

43:27

Bài 5: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

45:42

Bài 6: Tài nguyên thiên nhiên – Môi trường – Thiên tai

43:34

Chuyên đề 2: Địa lí dân cư

2 bài học

Bài 1: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

39:23

Bài 2: Lao động và việc làm. Đô thị hóa

39:53

Chuyên đề 3: Địa lí các ngành kinh tế

7 bài học

Bài 1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

25:52

Bài 2: Vấn đề phát triển nông nghiệp

56:17

Bài 3: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

39:14

Bài 4: Cơ cấu ngành công nghiệp và tổ chức lãnh thổ công nghiệp

30:24

Bài 5: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

30:31

Bài 6: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

30:30

Bài 7: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

42:58

Chuyên đề 4: Địa lí các vùng kinh tế

8 bài học

Bài 1: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

37:27

Bài 2: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

41:57

Bài 3: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

39:48

Bài 4: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

41:32

Bài 5: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

34:34

Bài 6: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

32:34

Bài 7: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 8: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

38:33

Chuyên đề 5: Khái quát nề kinh tế - xã hội thế giới

2 bài học

Bài 1: Các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

31:33

Bài 2: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

29:25

Chuyên đề 6: Địa lí khu vực và quốc gia

8 bài học

Bài 1: Một số vấn đề của châu Phi và Mĩ La tinh

32:56

Bài 2: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

35:01

Bài 3: Hợp chúng quốc Hoa Kì

41:21

Bài 4: Liên minh châu Âu (EU)

32:23

Bài 5: Liên Bang Nga

43:11

Bài 6: Nhật Bản

42:45

Bài 7: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

40:00

Bài 8: Khu vực Đông Nam Á

41:08

Chuyên đề 7: Kĩ năng thực hành Địa lí

2 bài học

Bài 1: Làm việc với biểu đồ và bảng số liệu

Bài 2: Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Miễn phí

+ 2983 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Miễn phí

+ 2979 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Miễn phí

+ 2976 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 12

Miễn phí

+ 2976 người đã học