Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Vật lí 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Sóng cơ và sóng âm

1 bài học

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

29:19

Dòng điện xoay chiều

1 bài học

Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

29:51

Sóng ánh sáng

6 bài học

Tán sắc ánh sáng

21:54

Giao thoa ánh sáng

22:59

Các loại quang phổ

26:18

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

31:17

Tia X (Tiết 1)

30:46

Tia X (Tiết 2)

29:38

Lượng tử ánh sáng

5 bài học

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng (Tiết 1)

32:36

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng (Tiết 2)

29:35

Hiện tượng quang điện trong

28:00

Mẫu nguyên tử Bo (Tiết 1)

29:11

Mẫu nguyên tử Bo (Tiết 2)

31:52

Hạt nhân nguyên tử

6 bài học

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

28:33

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (Tiết 1)

30:08

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (Tiết 2)

32:40

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (Tiết 3)

31:26

Phóng xạ (Tiết 1)

26:54

Phóng xạ (Tiết 2)

30:37

VitanEdu

Khóa học liên quan