Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Vật lí 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Dao động cơ

2 bài học

Ôn tập Chương (Tiết 1)

40:06

Ôn tập Chương (Tiết 2)

43:28

Sóng cơ và sóng âm

2 bài học

Ôn tập Chương (Tiết 1)

36:51

Ôn tập Chương (Tiết 2)

57:49

Dòng điện xoay chiều

1 bài học

Ôn tập Chương

54:45

Lượng tử ánh sáng

2 bài học

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

49:09

Mẫu nguyên tử Bo

48:13

VitanEdu

Khóa học liên quan